Er du forberedt, når uheldet er ude?


I Danmark rammes hver dag i gennemsnit 10 personer af et hjertestop udenfor hospital. Dvs. ca. 3.500 om året. Af disse overlever kun ca. 12-13 procent. Vi ved i dag at hurtig indsats med bl.a. Hjerte-Lunge-Redning (hjertemassage og kunstigt åndedræt) er en helt afgørende faktor for overlevelse med god kvalitet. Men er det muligt at genoplive et menneske der er ramt af hjertestop udelukkende ved anvendelse af hjertemassage og kunstigt åndedræt (Hjerte-Lunge-Redning)? Det korte svar er nej! Det kan man faktisk ikke. Man kan kun vinde tid. Når man taler om hjertestop er det paradoksale faktisk at hjertet oftest ikke er stoppet. Derimod vil der i ca. 70 % af alle hjertestoptilfælde være en vis form for elektrisk aktivitet i hjertet i op til flere minutter efter hjertestoppets indtræden. Men ikke nok til at hjertets pumpefunktion kan opretholdes. Studier viser, at chancen for at overleve et hjertestop aftager med ca. 10 % pr. minut fra hjertestoppet er indtruffet til afgivelse af stød fra en AED hjertestarter, hvis ikke der i den mellemliggende tid gives hjertemassage til patienten. Efter de ca. 10 minutter uden afgivelse af hjertemassage vil de unormale hjerterytmer helt være ophørt. Der vil altså ikke længere optræde nogen elektrisk aktivitet i hjertet. Chancen for overlevelse på dette stadie er praktisk talt ikke eksisterende. Ved afgivelse af hjertemassage er det dog muligt at forlænge varigheden af de elektriske impulser i hjertet, således at den bratte nedadgående kurve for overlevelse radikalt ændres fra de ca. 10 % til ca. 5. Hjertemassagen vinder altså tid, men den starter ikke noget hjerte.

 

Hvad sker der egentligt når der gives Hjerte-Lunge-Redning?

Under et hjertestop er hjertets pumpeevne helt forsvundet. Der cirkulerer altså ikke længere blod med ilt og næring rundt i kroppen, og vitale organer som eksempelvis hjernen bliver ikke længere tilført ilt. Dette vil på ganske få minutter være fatalt. Trods en ihærdig indsats med Hjerte-Lunge-Redning kan hjertemassage ikke erstatte hjertets pumpefunktion. Men under hjertemassage opretholdes trods alt en mindre del af blodcirkulationen (under 25 % af hjertets normale pumpeevne) så væv og organer tilføres ilt om end i sparsomme mængder. Men hjertemassagen har også en anden – og meget vigtig funktion. Når der afgives hjertemassage forlænges varigheden af de unormale elektriske impulser i hjertet. Disse elektriske impulser kaldes også for ”stødbare” rytmer. Dvs. impulser som hjertestarteren kan analysere sig frem til ved hjælp af EKG (Elektro-Kardio-Gram). Er disse unormale impulser tilstede under hjertestoppet vil AED hjertestarteren anbefale at der afgives stød til hjertet.

 

Hvad sker der egentlig når man anvender en AED hjertestarter?

Når AED hjertestarteren ved hjælp af førnævnte EKG har analyseret sig frem til at patienten har hjertestop, lader hjertestarteren automatisk op. Efter en verbal instruktion fra hjertestarteren afgives stødet til hjertet ved tryk på hjertestarterens stødknap. Strømstødet fra AED hjertestarteren vil nu stoppe de unormale hjerterytmer, så hjertet ligger helt stille uden elektriske impulser. Som det eneste organ i kroppen, er hjertet i stand til selv at danne elektriske impulser. Dette sker i en samling specialiserede muskelceller som er placeret i højre forkammer. Disse muskelceller betegnes også som sinusknuden. Har stødet den ønskede effekt, spredes elektriske impulser nu fra sinusknuden gennem et forgrenet ledningsnet til hele hjertet. Hjertet er begyndt at slå igen – og dermed pumpe blod rundt i kroppen. Hjertemassage kan altså vinde tid, men det er kun en AED hjertestarter der kan starter hjertet. Det er derfor vigtigt at kendskabet til hjertemassage og anvendelse af en AED hjertestarter udbredes, og at flere – såvel private borgere som private og offentlige arbejdspladser investerer i en AED hjertestarter.