Hjertestartere redder liv

Hjertestartere redder liv


For år tilbage var den almindelige opfattelse at et hjertestop som udgangspunkt var ensbetydende med et tabt liv. Hjertestop var altså noget vi døde af. Det var opfattelsen hos den enkelte dansker, og det harmonerede godt ganske godt med statistikkerne som viste at kun ca. 5-6 % overlevede at blive ramt af et hjertestop udenfor hospitalerne.

 

Sådan er det heldigvis ikke altid længere. Studier viser nemlig at vi er gået fra en meget kedelig statistik hvor hele 94-95 % ikke overlevede deres hjertesvigt til at mere end det dobbelte overlever nu her i 2013. Selv om stigningen i overlevende til ca. 10 % ud af et antal på ca. 3.500-4.000 præhospitale hjertestop årligt stadig ikke er imponerende så går det dog den rigtige vej. Men der er stadig lang vej igen før vi bør være tilfredse. Til sammenligning overlever eksempelvis hele 23 % i Norge deres hjertesvigt.

 

Den præcise årsag til fordoblingen i overlevende efter et akut hjertesvigt her i Danmark er nok svær at fastslå nøjagtigt – mange faktorer kan spille ind. Men, der er dog slet ingen tvivl om at den massive investering i hjertestartere som vi har set over de seneste 5-10 år hos såvel private virksomheder, foreninger samt mange offentlige institutioner og virksomheder har stor andel i den positive udvikling.

 

Det er heldigvis også ved at gå op for mange danskere at det nytter noget at træde til og handle hurtigt når et menneske rammes af et akut hjertesvigt. Flere og flere reagerer og hjælper til helt af sig selv når et menneske er i nød, og stadig flere vælger at deltage i et kursus i Hjerte-Lunge-Redning og genoplivning med hjertestarter.

 

Viljen til at træde til og hjælpe, kombineret med kompetencer i førstehjælp og så det faktum at flere og flere ledere rundt på de danske arbejdspladser tager et socialt ansvar og investerer i hjertestartere vil formentlig medvirke til at endnu flere overlever deres hjertestop i fremtiden.