Private løfter samfundets vigtige opgaver


Rigtig mange mennesker betaler deres skat med glæde, fordi de ved, det går til gode formål – det går til fællesskabet. Det går til, at vi kan gå i skole, gå til lægen, få vedligeholdt vores offentlige infrastruktur og sørge for, at der er hjælp at hente, når vi bliver gamle. Det er et komplekst system, som kan være svært at gennemskue, men den gængse holdning blandt langt de fleste danskere er alligevel, at de gerne betaler skat, da de føler, det giver dem tryghed i hverdagen.

Der er dog nogle, som ikke mener, at den service og de ydelser, de får for deres skattepenge, er nok. De mener måske ikke, kvaliteten er god nok, måske mener de ikke, at kvantiteten eller hyppigheden er nok. Det kan f.eks. være i forbindelse med ældrepleje, børnepasning, uddannelse eller lignende, at folk opfatter det, de får over skatten, som en basisdækning og så bygger oven på ved at købe sig til mere.

Ældrepleje, rengøring, lektiehjælp og børnepasning

I lang tid har der været privatklinikker for dem, der ønsker at betale mere for deres lægehjælp, så de slipper for ventelister på forskellige behandlinger. Basisdækningen (skatten) giver lægevagt og skadestue, men de køber sig så til en privatlæge med færre patienter for at kunne komme hurtigere til i nogle tilfælde. Også lektiehjælp er siden lockout’en for nogle år tilbage blevet ekstra udbredt. Basisdækningen giver en folkeskole, der er bemandet af lærere og pædagoger, men så køber de sig til, at en fagperson kommer hjem til dem og underviser deres børn mere dybdegående i de fag, hvor de har brug for ekstra støtte og opmærksomhed.

Når det kommer til pasning af vores forældre, når de bliver ældre, så er det også muligt at betale ekstra, hvis man ønsker ekstra pleje. Der findes private plejefirmaer, der udelukkende specialiserer sig i pasning af ældre, men der findes også firmaer, der kombinerer flere ting. Du kan i dag finde et firma, der eksempelvis udfører rengøring af sommerhuse på Djursland den ene dag og så ellers kommer forbi hos din mor og sørger for det huslige den anden. Her er der ikke tale om personlig pleje, men om rengøring af hendes hus, skift af hendes sengetøj og andre tiltag i hjemmet, der øger livskvaliteten. Det er en model, der virker for rigtig mange.